Spotkanie członków Forum

 

W dniu 18.07 odbyło się kolejne spotkanie Forum Klastrów Małopolski

OBECNI:

 • Klaster LifeScience (Kazimierz Murzyn)
 • Małopolski Klaster Poligraficzny (Robert Miklaszewski)
 • Klaster Przemysłów Kultury i Czasu Wolnego INRET (Paweł Szlachta)
 • Cleantech Cluster (Janusz Kahl)
 • Klaster Zrównoważona Infrastruktura (Edyta Pęcherz, Irena Łobocka)
 • Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (Elżbieta Pietrzyk-Sokulska)

USTALENIA:

 1. Ustalono, że FORUM będzie miało formułę otwartą i zapraszać będzie do podpisania porozumienia o współpracy i wspólnych działań klastry działające na terenie województwa małopolskiego.
 2. Ustalono brzmienie „Porozumienia o współpracy”, którego treść zostanie w korespondencji mailowej zaakceptowana (ewentualnie jeszcze skorygowana) przez każdy klaster i podpisana na następnym spotkaniu.
 3. Ustalono, że na obecnym etapie współpracy nie będziemy tworzyć „Regulaminu”; ważne kwestie zawarte są w tekście „Porozumienia”.
 4. Dyskutowano o reprezentacji FORUM i ustalono, że do tematu jeszcze powrócimy, pozostawiając sobie czas wypracowania stanowiska.
 5. Podjęto temat przykładów dobrych praktyk, etyki i standaryzacji i ustalono, że na następnym spotkaniu powinno dojść do wypracowania stanowiska w tych kwestiach.
 6. Dyskutowano o możliwości utworzenia Akademii Dobrego Klastra (nazwa robocza), która m.in. kształciłaby menagerów klastrów i ustalono, że na następnym spotkaniu zaprezentowane zostaną sylwetki ewentualnych wykładowców.  
 7. Zaprezentowano stronę www.forumklastrow.pl i potwierdzono uprzednie ustalenia, że opiekę nad nią sprawuje Małopolski Klaster Poligraficzny z Krakowa.
 8. Ustalono termin następnego spotkania na dzień 12 sierpnia br., godz. 16.00 w siedzibie Klastra Edutainment, tj. przy ul. Żaglowej 13A w Krakowie.