Rada Fundacji na dzień 9.11.2017

Po spotkaniu Fundatorów w dniu 9 listopada skład Rady Fundacji Forum Klastrów Małopolski to: 

-        Dariusz Miziński – Przewodniczący Rady Fundacji

-        Maciej Dudek – Sekretarz Rady Fundacji

-        Irena Łobocka – Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

-        Izabela Domaradzka – Członek Rady Fundacji

-      Jolanta Okońska-Kubica - Członek Rady Fundacji 

      -        Paweł Gądek – Członek Rady Fundacji