Nowy Prezes I kadencji Zarządu Fundacji

Zgodnie z decyzją z pierwszego posiedzenia nowego Zarządu Fundacji FKM, odbywającego się 2 października 2017 r. postanowiono, że funkcję Prezesa Zarządu Fundacji obejmie dotychczasowa Wiceprezes Zarządu - Edyta Pęcherz. Wiceprezesami Fundacji zostali: Robert Miklaszewski i Maciej Dejer.