Zmiany w strukturze Fundacji FKM

Zgodnie z postanowieniami Rady Fundacji Forum Klastrów Małopolski z zebrania w dn. 5 września 2017 Przewodniczącym Rady Fundacji został Pan Dariusz Miziński, reprezentujący Klaster Inteligentne Budownictwo (DLJM System Sp. z o.o.), Wiceprzewodniczącym Rady Fundacji została Pani Irena Łobocka, reprezentująca Klaster Zrównoważona Infrastruktura (Instytut Doradztwa Sp. z o.o.), a Sekretarzem Pan Maciej Dudek, reprezentujący Klaster Przedsiębiorców Małopolskiej Poligrafii (Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii - Kraków).

W dniu 26 września 2017, zgodnie z postanowieniami Fundatorów Forum Klastrów Małopolski, została przyjęta rezygnacja Wiceprezesa Andrzeja Witka z pełnienia funkcji oraz przyjęto wniosek o odwołanie prezesa Fundacji Pawła Szlachty z pełnienia funkcji, co w konsekwencji doprowadziło do wyborów uzupełniających na Członków Zarządu Fundacji FKM. Na te stanowiska zostali wybrani Robert Miklaszewski z Małopolskiego Klastra Poligraficznego oraz Maciej Dejer z BIMKlastra.